Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów

Zorganizowaliśmy konferencję "Gotowi do dialogu obywatelskiego? Zarządzanie konfliktami w partycypacji lokalnej", która odbyła się w dniu 12 kwietnia 2016 r. w Warszawie w „Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych”. Konferencja, stanowiła podsumowanie projektu „Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego”. Więcej informacji na temat konferencji...

Iceland, Liechtenstein, Norway - eea grants
Fundacja Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Strona internetowa CRSiK została sfinansowana ze środków projektu: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego, realizowanego pod numerem E2/1991 w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Uwaga: Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.