Nasze projekty i badania

Projekty i badania

Kinga Markert

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów

przy Wydziale Prawa i Administracji UW

Dialog obywatelski w przeciwdziałaniu bezdomności " A co na to sąsiedzi"?

Strategia budowania rozwiązań w drodze dialogu z mieszkańcami jest szczególnie istotna w obszarze tematów drażliwych w odbiorze społecznym. Działania angażujące interesariuszy zapobiegają występowaniu konfliktów i mogą skutecznie wspomóc wdrażanie polityki przeciwdziałania bezdomności. Instytucje wspierające bezdomnych oraz powołane w celu zapobiegania temu zjawisku spotykają się często ze efektem NIMBY („not in my back yard”) – „tylko nie na moim podwórku”. Jest to określenie postawy osób, które wyrażają swój sprzeciw wobec pewnych inwestycji w swoim najbliższym sąsiedztwie, choć nie zaprzeczają, że są one potrzebne w ogóle. Są za ich powstaniem, ale w zupełnie innym miejscu, z dala od ich domostw.

Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów wraz z partnerem -  Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta st. Warszawy w terminie od września 2014 do kwietnia 2016 r. realizowała projekt: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego. Działania finansowane były ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG) w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW prezentuje raport wraz z rezultatami badań statutowych (BST) pod nazwą „Implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych – w prawie i praktyce” wykonanych przez Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji UW pod kierownictwem merytorycznym prof. dr hab. T. Erecińskiego. Zespół badawczy tworzyli dr Ewa Gmurzyńska oraz dr Rafał Morek. W  przeprowadzaniu badań wzięli udział członkowie i współpracownicy Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów na WPIA UW.

Sprawozdanie z wykonania badań statutowych pt. „Implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych.

docSprawozdanie z wykonania badań statutowych.doc233 KB22/06/2016, 21:42

pdfBadania statutowe ośrodki mediacyjne.pdf3.16 MB22/06/2016, 21:42

pdfBadania statutowe koordynatorzy.pdf3.46 MB22/06/2016, 21:42

Iceland, Liechtenstein, Norway - eea grants
Fundacja Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Strona internetowa CRSiK została sfinansowana ze środków projektu: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego, realizowanego pod numerem E2/1991 w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Uwaga: Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.