Nasze projekty i badania

Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów wraz z partnerem -  Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta st. Warszawy w terminie od września 2014 do kwietnia 2016 r. realizowała projekt: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego. Działania finansowane były ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG) w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

Celem projektu było opracowanie, przetestowanie w Warszawie i upowszechnienie w Polsce modelu wspomagania dialogu obywatelskiego w jednostce samorządu terytorialnego z wykorzystaniem idei zarządzania konfliktami.

Politykom, lokalnym urzędnikom i mieszkańcom  brakuje czasem umiejętności i doświadczenia, by rozmowa o sprawach lokalnych przyniosła owoce. Różnice między ludźmi łatwo przeradzają się w spory. Z kolei obawa przed sporami zniechęca do organizowania i uczestniczenia w procesach partycypacji obywatelskiej.

Rezultatem bezpośrednim projektu są udane procesy dialogu obywatelskiego i konkretne zmiany w praktyce organizacyjnej na Mokotowie, Ursynowie i Wawrze. Rezultatem jest również przemyślany i częściowo już rozpropagowany w Polsce pomysł zakładający zaangażowanie samorządów w rozwijanie potencjału instytucjonalnego oraz rosnącą dostępność mediatorów i ośrodków mediacyjnych, dysponujących wiedzą o radzeniu sobie z konfliktami.

Model opisuje:

  1. cztery filary współpracy między organizatorami dialogu obywatelskiego a specjalistami ds. konfliktów (motywacja wewnętrzna, podejście doceniające, dobra komunikacja i postawa mediacyjna),
  2. sześć obszarów dialogu obywatelskiego, w których warto na konflikty się przygotowywać (diagnoza, zespół, zasoby, działania, ewaluacja, system),
  3. zestaw form i metod wsparcia organizatorów i uczestników dialogu (udostępnianie wiedzy, wsparcie komunikacji, wsparcie systemowe).

Sądzimy, że modelowemu wsparciu dialogu obywatelskiego sprzyjają:

  1. znajomość teorii i dobrych praktyk w zakresie zarządzania konfliktami i dialogu obywatelskiego,
  2. przygotowanie warsztatowe wspierających, jak i wspieranych,
  3. diagnoza socjologicznej miasta i jego administracji,
  4. rozbudowana procedura określania i uzgadniania przedmiotu i formy wsparcia,
  5. merytoryczne wsparcie ze strony gospodarza (w naszym wypadku - partnera projektu, tj. Centrum Komunikacji Społecznej oraz dzielnicowych koordynatorów ds. partycypacji)."

Podsumowaniem projektu była Konferencja: Gotowi do Dialogu Obywatelskiego? Zarządzanie konfliktami w partycypacji lokalnej, która odbyła się w Warszawie w dniu 12 kwietnia 2016 r.

Pobierz informacje o projekcie:

pdfRaportzpilotazuCRSiK.pdf1.12 MB11/08/2016, 12:18

pdfDiagnozaRAPORT.pdf1.47 MB11/08/2016, 12:18

pdf2016-06-14_15-12-47_model-wersja10.pdf1.59 MB11/08/2016, 12:18

Iceland, Liechtenstein, Norway - eea grants
Fundacja Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Strona internetowa CRSiK została sfinansowana ze środków projektu: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego, realizowanego pod numerem E2/1991 w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Uwaga: Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.