OFERTA SZKOLENIOWA

Trudności komunikacyjne i konflikty w relacjach pracowniczych: 

Przyczyny i przeciwdziałanie

Warsztat dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego

Organizator szkolenia: Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji UW

Adresat szkolenia: pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego

Termin szkolenia: 6-7 marca 2018 r., godz. 9:00 – 16:00.

Miejsce szkolenia: sala 209, budynek Wydziału Prawa i Administracji, Collegium Iuridicum I, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

W trakcie szkolenia uczestnicy:

  • Zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu komunikacji interpersonalnej, które umożliwią im zwiększenie efektywności komunikacyjnej w relacjach prywatnych i zawodowych.
  • Będą mieli szanse ocenić własne kompetencje komunikacyjne oraz asertywność ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu pracowniczego
  • Nabędą umiejętność konstruktywnego przekazywania i przyjmowania krytyki oraz informacji zwrotnych.
  • Uzyskają wiedze nt. podstaw rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy.
  • Dowiedzą się na czym polega mediacja i kiedy warto z niej korzystać.
  • Zdobędą podstawą wiedzę na temat mobbingu i dyskryminacji w ujęciu prawnym i psychologicznym.

Metoda: Zajęcia będą prowadzone metodami warsztatowymi, przy wykorzystaniu interaktywnych metod uczenia, takich jak dyskusje, symulacje, praca w małych grupach. Będziemy się także odwoływać bezpośrednio do doświadczeń uczestników.

Szkolenie poprowadzi:

Anna Cybulko:

Rzeczniczka akademicka ds. studenckich i pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Psychologii UW. Nauczycielka akademicka, trenerka umiejętności społecznych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu psychologii społecznej – zajmuje się dynamiką małych grup, konfliktem i komunikacją interpersonalną. Mediatorka z wieloletnim doświadczeniem, wpisana na listę Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW. Członkini Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.

Pobierz formularz zgłoszeniowy