Informacje dla pracowników UW

Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na jednodniowe, bezpłatne szkolenie skierowane do pracowników Uniwersytetu Warszawskiego pt.:

Konflikty w sytuacji zróżnicowania kulturowego

W trakcie szkolenia uczestnicy:

  • Zdobędą podstawą wiedzę na temat wymiarów różnic kulturowych oraz możliwych nieporozumień międzykulturowych.
  • Poznają różne style komunikacji.
  • Uzyskają wiedzę nt. wpływu kultury na podejście do konfliktu.
  • Nabędą podstawowe umiejętności diagnozy konfliktu w sytuacji zróżnicowania kulturowego
  • Poznają możliwe strategie działania w konflikcie w sytuacji zróżnicowania kulturowego.


W załączeniu przesyłamy ofertę szkoleniową wraz z formularzem rejestracyjnym.
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o odesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego do dnia 20 marca 2020 r. na adres: mediacje@uw.edu.pl, w tytule e-maila wpisując "Warsztaty - zgłoszenie".

Liczba miejsc jest ograniczona, więc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!!

Termin szkolenia: 25 marca 2020 r., godz. 9:00 – 16:00.

Miejsce szkolenia: sala 209, budynek Wydziału Prawa i Administracji UW (Collegium Iuridicum I), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

 

 formularz zgłoszeniowy

 

 OFERTA SZKOLENIOWA

Konflikty w sytuacji zróżnicowania kulturowego

Warsztat dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego

Organizator szkolenia: Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji UW

Adresat szkolenia: pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego

Termin szkolenia: 25 marca 2020 r., godz. 9:00 – 16:00.

Miejsce szkolenia: sala 209, budynek Wydziału Prawa i Administracji, Collegium Iuridicum I, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

W trakcie szkolenia uczestnicy:

  • Zdobędą podstawą wiedzę na temat wymiarów różnic kulturowych oraz możliwych nieporozumień międzykulturowych.
  • Poznają różne style komunikacji.
  • Uzyskają wiedzę nt. wpływu kultury na podejście do konfliktu.
  • Nabędą podstawowe umiejętności diagnozy konfliktu w sytuacji zróżnicowania kulturowego
  • Poznają możliwe strategie działania w konflikcie w sytuacji zróżnicowania kulturowego.

Metoda: Zajęcia będą prowadzone metodami warsztatowymi, przy wykorzystaniu interaktywnych metod uczenia, takich jak dyskusje, symulacje, praca w małych grupach. Będziemy się także odwoływać do własnych refleksji nad normami ugruntowanymi kulturowo.

Szkolenie poprowadzi:

Aleksandra Winiarska:

Dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii, absolwentka m.in. Studium Stosunków Międzykulturowych na Wydziale Orientalistycznym UW. Adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Trenerka z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów (w tym konfliktów w sytuacji zróżnicowania kulturowego). Mediatorka z wieloletnim doświadczeniem, wpisana na listę Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW. Jej zainteresowania badawcze obejmują m.in. kontakty międzyetniczne oraz procesy integracji w kontekście migracji.

 

Iceland, Liechtenstein, Norway - eea grants
Fundacja Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Strona internetowa CRSiK została sfinansowana ze środków projektu: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego, realizowanego pod numerem E2/1991 w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Uwaga: Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.