Informacje dla pracowników UW

Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza pracowników Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu online pt.:

"Mobbing i inne zachowania negatywne na uczelni"

W załączeniu znajduje się oferta szkoleniowa, program oraz formularz rejestracyjny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o odesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego do dnia 17 września 2021 r.

na adres: mediacje@uw.edu.pl, w tytule e-maila wpisując "Zgłoszenie".

Liczba miejsc jest ograniczona, więc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!!

Termin szkolenia: 21 i 22 września 2021 r., godz. 13:00 – 16:00

Szkolenie odbędzie się online za pośrednictwem platformy Zoom

Szkolenie poprowadzi:

Dominika Sadowska- prawniczka, mediatorka, specjalizuje się w prawie i politykach antydyskryminacyjnych. Polska doradczyni przedakcesyjna w zakresie prawa i standardów antydyskryminacyjnych, autorka Krajowego programu przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji i raportów Polski z realizacji konwencji antydyskryminacyjnych do organów traktatowych ONZ. Reprezentowała Polskę na sesjach OBWE, ONZ i Agencji Praw Podstawowych UE. Zajmuje się partycypacją społeczną w strategiach przeciwdziałania zachowaniom negatywnym na poziomie przedsiębiorstw, miast i metropolii. Opracowała miejskie polityki przeciwdziałania dyskryminacji dla Warszawy, współtworzyła Gdański Model na rzecz Równego Traktowania, obecnie pracuje nad równościowym planem działania dla Poznania.Przeprowadziła ponadto kilkadziesiąt audytów organizacji pod kątem występowania w nich przejawów dyskryminacji lub mobbingu i skonsultowała ponad setkę wewnątrzorganizacyjnych procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych. Prowadzi postępowania wyjaśniające i mediacje dotyczące zachowań negatywnych w organizacji. W ramach wolontariatu współpracuje resortami siłowymi wypracowując przewodnik po reagowaniu na zachowania negatywne w służbach mundurowych.

Formularz zgłoszeniowy

Oferta szkoleniowa

 

Iceland, Liechtenstein, Norway - eea grants
Fundacja Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Strona internetowa CRSiK została sfinansowana ze środków projektu: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego, realizowanego pod numerem E2/1991 w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Uwaga: Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.