Informacje dla studentów


Zapraszamy do odbycia stażu w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

W czasie stażu będziecie Państwo mieli możliwość zapoznania się z pracą Centrum, zadaniami wykonywanymi przez mediatorów, kontaktu ze stronami i sądami czy wykonywaniem funkcji mediatora pierwszego kontaktu.

Minimalna liczba godzin stażu to 4 godziny tygodniowo do wykorzystania w poniedziałki, środy lub  piątki w godz. 9-13 lub 10-14.
Osoby ubiegające się o staż powinny mieć przygotowanie teoretyczne z zakresu mediacji (Klinika Mediacji, Mediacje i inne Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów Prawnych, Negocjacje, Rola prawników  w mediacji, szkolenia, warsztaty, kursy, zajęcia dot. mediacji, negocjacji).

Prosimy o składanie wniosków o przyjęcie na staż z uzasadnieniem zainteresowania mediacją oraz odbycia stażu wraz z CV na adres: mediacje@uw.edu.pl (w tytule: staż). Prosimy także o podawanie numerów kontaktowych.


Termin składania wniosków upływa 22 stycznia 2018 r.

Wybrane osoby zaprosimy na krótką rozmowę kwalifikacyjną.

Staż jest bezpłatny i trwa od 19 lutego do 30 czerwca 2018 r.
Osoby, które odbędą staż otrzymają zaświadczenie stwierdzające odbycie stażu, zadania, które wykonywały w czasie stażu oraz opinię.


Staż w CRSiK spełnia wymogi obowiązkowych praktyk studenckich WPiA UW.


Staż w CRSiK spełnia wymogi obowiązkonckich WPiA UW.

Iceland, Liechtenstein, Norway - eea grants
Fundacja Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Strona internetowa CRSiK została sfinansowana ze środków projektu: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego, realizowanego pod numerem E2/1991 w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Uwaga: Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.