Informacje dla studentów

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do Kliniki Mediacji na semestr letni 2017/18.

Rekrutacja jest prowadzona poza USOS. Po zakwalifikowaniu do Kliniki uczestnicy zostaną wpisani do systemu USOS. 
W związku z tym prosimy zainteresowane osoby o przesłanie swoich CV wraz z krótkim listem motywacyjnym na adres: mediacje@uw.edu.pl. W CV prosimy o podanie numerów telefonów kontaktowych.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2018 r.

O przyjęciu do programu Kliniki Mediacji zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.
Zgłoszenia o przyjęcie do Kliniki Mediacji są rozpatrywane na bieżąco, w związku z czym zalecamy wcześniejsze przesyłanie dokumentów. 

W rekrutacji mogą wziąć udział przede wszystkim studenci PRAWA oraz studenci ISNS, którzy mają podstawową wiedzę na temat efektywnej komunikacji, negocjacji i mediacji i np. brali udział w zajęciach lub warsztatach o tej tematyce, są członkami koła naukowego KOMIN. 

Zajęcia w Klinice Mediacji mają charakter interaktywnych warsztatów, a ich celem jest pogłębienie praktycznej i teoretycznej wiedzy na temat mediacji. W czasie zajęć w Klinice uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z metodologią pracy mediatora, problemami prawnymi występującymi w mediacji, wziąć udział w wielu symulacjach mediacji, obejrzeć filmy prezentujące przebieg mediacji, spotkać się z mediatorami mającymi wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. 

Zajęcia w ramach Kliniki Mediacji będą odbywać się w środy w godz. 16:45-20:00.
Za zaliczenie Kliniki przysługuje 6 punktów w systemie ECTS (60 godzin). 

W ramach Kliniki (druga połowa semestru) studenci mogą także wziąć udział w mediacjach prowadzonych w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW w charakterze komediatorów. Udział ten nie jest obowiązkowy i należy go traktować, jako wyróżnienie dla najlepszych i najbardziej zaangażowanych studentów Kliniki. Udział w komediacji polega na pomocy mediatorom w prowadzeniu sprawy od momentu pierwszego kontaktu ze stronami, aż do zakończenia mediacji. Osoby, które będą brały udział w komediacjach (co najmniej trzy komediacje) otrzymają specjalny certyfikat wydany przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów. 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem Kliniki Mediacji dr hab. Ewą Gmurzyńską na mail: gmurzynska@wpia.uw.edu.pl.

Iceland, Liechtenstein, Norway - eea grants
Fundacja Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Strona internetowa CRSiK została sfinansowana ze środków projektu: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego, realizowanego pod numerem E2/1991 w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Uwaga: Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.