Informacje dla studentów

W semestrze letnim 2017/2018 zapraszamy na zajęcia (wykład specjalizacyjny) pt. Rola prawników w mediacji, prowadzone przez dr hab. Ewę Gmurzyńską.

Zajęcia będą poświęcone przede wszystkim aspektom dotyczącym roli prawnika w relacjach z klientem i efektywnej reprezentacji klienta w mediacji i zostaną poprowadzone metodą warsztatową. W zajęciach będą także uczestniczyli zaproszeni goście reprezentujący zawody radcy prawnego, adwokata i sędziego.

Zajęcia odbywają się w środy o godz. 11:30.

Zajęcia są poświęcone roli prawników w mediacji. W ramach zajęć omówione będą role pełnomocników stron oraz sędziów wmediacji przede wszystkim na tle dotychczasowej, tradycyjnej roli prawników. Za pomocą metody warsztatowe w czasie zajęć studenci zapoznają się z elementami efektywnej reprezentacji polegającymi na: właściwej komunikacji z klientem, wykorzystaniu mediacji i mediatora do rozwiązania sporu klienta, odpowiednim podejściu do negocjacji, przygotowaniu planu reprezentacji w mediacji. Studenci zyskają wiedzę na temat podejścia do sporów prawnych wykorzystującym dyskurs, współpracę i holistyczne podejście do problemów klienta oraz nastawienie na jego szerokie interesy. Studenci zapoznają się także z zasadami wykonywania zawodów adwokata i radcy prawnego w kontekście mediacji, obowiązków pełnomocników w odniesieniu do klientów oraz problematyką mediacji w postępowaniach

Iceland, Liechtenstein, Norway - eea grants
Fundacja Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Strona internetowa CRSiK została sfinansowana ze środków projektu: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego, realizowanego pod numerem E2/1991 w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Uwaga: Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.