Informacje dla studentów

Zapraszamy do odbycia stażu w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW w wakacje, a także w semestrze zimowym roku akademickiego  2018/2019.

W czasie stażu będziecie Państwo mieli możliwość zapoznania się z pracą Centrum oraz zadaniami wykonywanymi przez mediatorów. Ponadto, jako stażyści będziecie Państwo  pełnili funkcję mediatora pierwszego kontaktu, a także kontaktowali się ze stronami i sądami.

Minimalna liczba godzin stażu w czasie roku akademickiego to 4 godziny tygodniowo do wykorzystania w poniedziałki, środy lub w piątki.

Staż wakacyjny jest stażem intensywnym- trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) po 4 godziny.

Osoby ubiegające się o staż powinny mieć przygotowanie teoretyczne z zakresu mediacji (Klinika Mediacji, Mediacje i inne Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów Prawnych, Negocjacje, szkolenia, kursy, zajęcia dot. mediacji, negocjacji).

Prosimy o składanie wniosków o przyjęcie na staż wraz z uzasadnieniem zainteresowania mediacją oraz odbyciem stażu wraz z CV na adres: mediacje@uw.edu.pl (w tytule: staż). Prosimy także o podawanie numerów kontaktowych.

Termin składania wniosków upływa 11 czerwca 2018 r.

Wybrane osoby zaprosimy na krótką rozmowę kwalifikacyjną.

Staż jest bezpłatny i trwa pół roku, natomiast intensywny staż wakacyjny trwa trzy miesiące.
Osoby, które odbędą staż otrzymają zaświadczenie stwierdzające odbycie stażu, zadania, które wykonywały w czasie stażu oraz opinię.

Staż w CRSiK spełnia wymogi obowiązkowych praktyk studenckich WPiA UW.

Iceland, Liechtenstein, Norway - eea grants
Fundacja Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Strona internetowa CRSiK została sfinansowana ze środków projektu: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego, realizowanego pod numerem E2/1991 w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Uwaga: Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.