Informacje dla studentów

Drodzy Studenci Prawa UW!

Zapraszamy do Kliniki Mediacji w semestrze letnim 2018/19. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z krótkim listem motywacyjnym na adres: mediacje@uw.edu.pl.


Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 13 lutego 2019 r. 


O przyjęciu do programu Kliniki Mediacji zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową.

Zgłoszenia o przyjęcie do Kliniki Mediacji są rozpatrywane na bieżąco i ze względu na zainteresowanie programem zalecamy wcześniejsze przesyłanie dokumentów.

W rekrutacji mogą wziąć udział przede wszystkim studenci prawa, którzy mają podstawową wiedzę na temat negocjacji i mediacji np. brali udział w zajęciach lub warsztatach o tej tematyce oraz studenci ISNS ze ścieżki negocjacyjno-mediacyjnej.

Zajęcia w Klinice Mediacji mają charakter interaktywnych warsztatów, a ich celem jest pogłębienie praktycznej i teoretycznej wiedzy na temat mediacji. W czasie zajęć w Klinice uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z metodologią pracy mediatora, problemami prawnymi występującymi w mediacja, wziąć udział w  wielu  symulacjach mediacji,   obejrzeć filmy prezentujące przebieg mediacji,  spotkać się z  mediatorami mającymi wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie.

Zajęcia w ramach Kliniki Mediacji będą odbywać się w środy w godz. 16:45-20:00.

Za zaliczenie Kliniki przysługuje 6 punktów w systemie ECTS (60 godzin). 

W ramach  kliniki  mediacji (druga połowa semestru)  studenci  mogą także wziąć  udział w mediacjach  prowadzonych  w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy ul. Lipowej 4, w charakterze komediatorów. Udział ten nie jest obowiązkowy  i należy go traktować,  jako wyróżnienie  dla najlepszych  i najbardziej zaangażowanych studentów Kliniki.  Udział w komediacji polega na pomocy mediatorom w prowadzeniu sprawy od momentu pierwszego kontaktu ze stronami, aż do zakończenia mediacji.  Osoby, które będą brały  udział w komediacjach (co najmniej trzy  komediacje) otrzymają  specjalny certyfikat wydany przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem Kliniki Mediacji dr hab. Ewą Gmurzyńską na mail: gmurzynska@wpia.uw.edu.pl.

Iceland, Liechtenstein, Norway - eea grants
Fundacja Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Strona internetowa CRSiK została sfinansowana ze środków projektu: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego, realizowanego pod numerem E2/1991 w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Uwaga: Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.