Informacje dla studentów

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW zaprasza Studentów i Studentki WPiA UW do odbycia stażu w  w semestrze zimowym roku akademickiego  2019/2020.

W czasie stażu będziecie Państwo mieli możliwość zapoznania się z pracą Centrum oraz zadaniami wykonywanymi przez mediatorów. Ponadto, jako stażyści będziecie Państwo  pełnili funkcję mediatora pierwszego kontaktu, a także kontaktowali się ze stronami i sądami.

Wymiar stażu to 4 godziny tygodniowo do wykorzystania w poniedziałki, środy lub w piątki w godzinach 10-14 lub 9-13.

Osoby ubiegające się o staż powinny mieć przygotowanie teoretyczne z zakresu mediacji (Klinika Mediacji, Mediacje i inne Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów Prawnych, Negocjacje, szkolenia, kursy, zajęcia dot. mediacji, negocjacji).

Prosimy o przesyłanie CV na adres: mediacje@uw.edu.pl (w tytule: staż). Prosimy także o podawanie numerów kontaktowych.


Termin rekrutacji upływa 3 października 2019 r.


Staż jest bezpłatny i trwa od 7 października do 16 lutego 2020 r.


Osoby, które odbędą staż otrzymają zaświadczenie stwierdzające odbycie stażu, zadania, które wykonywały w czasie stażu oraz opinię.


Staż w CRSiK spełnia wymogi obowiązkowych praktyk studenckich WPiA UW.

Iceland, Liechtenstein, Norway - eea grants
Fundacja Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Strona internetowa CRSiK została sfinansowana ze środków projektu: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego, realizowanego pod numerem E2/1991 w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Uwaga: Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.