Informacje dla studentów

 Drodzy Studenci UW, przedłużona została rekrutacja do Kliniki Mediacji na semestr zimowy 2016-17.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 5 października 2016 r.

Prosimy zainteresowane osoby o przesłanie swoich CV wraz z krótkim listem motywacyjnym na adres: mediacje@uw.edu.pl. W cv prosimy o podanie numerów telefonów kontaktowych.

O przyjęciu do programu Kliniki Mediacji zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową.

Zgłoszenia o przyjęcie do Kliniki Mediacji są rozpatrywane na bieżąco i ze względu na zainteresowanie programem zalecamy wcześniejsze przesyłanie dokumentów.

W rekrutacji mogą wziąć udział przede wszystkim studenci prawa, którzy mają podstawową wiedzę na temat negocjacji i mediacji np. brali udział w zajęciach lub warsztatach o tej tematyce oraz studenci ISNS ze ścieżki negocjacyjno-mediacyjnej.

Zajęcia w Klinice Mediacji mają charakter interaktywnych warsztatów, a ich celem jest pogłębienie praktycznej i teoretycznej wiedzy na temat mediacji. W czasie zajęć w Klinice uczestnicy będą mieli możliwość: zapoznania się z metodologią pracy mediatora, problemami prawnymi występującymi w mediacji, wzięcia udziału w symulacjach mediacji, obejrzenia filmów prezentujących przebieg mediacji, spotkania się z mediatorami mającymi wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie, a także niepowtarzalną możliwość udziału w mediacjach kierowanych do Centrum Rozwiązania Sporów Konfliktów przy WPiA UW przez sądy.

Zajęcia w ramach Kliniki Mediacji w semestrze zimowym 2016/17 będą odbywać się w środy w godz. 16:45-20:15.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem Kliniki Mediacji dr hab. Ewą Gmurzyńska na mail: gmurzynska@wpia.uw.edu.pl.

Iceland, Liechtenstein, Norway - eea grants
Fundacja Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Strona internetowa CRSiK została sfinansowana ze środków projektu: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego, realizowanego pod numerem E2/1991 w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Uwaga: Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.