Konkursy dla studentów

Drużyna Wydziału Prawa i Administracji w XIII edycji konkursu ICC International Commercial Mediation Competition w Paryżu  w lutym 2018, przechodząc do ćwierćfinałów została jedną z 18 najlepszych drużyn na świecie.

ICC International Commercial Mediation Competition - konkurs dotyczący mediacji gospodarczych, to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie tego typu na świecie. Jest on częścią międzynarodowego projektu pod nazwą Mediation Week, który wraz z coroczną konferencją dotyczącą ADR (alternatywnych metod rozwiązywania sporów) na stałe gości w kalendarzu profesjonalnych mediatorów oraz przedstawicieli organizacji biznesowych i prawniczych z całego świata.

Jest to świetna okazja do wymiany doświadczeń i poglądów na temat mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, a także szansa na szersze spojrzenie na tę tematykę dzięki udziałowi uczestników i mediatorów z różnych systemów prawnych. Zadaniem uczestników konkursu jest wcielenie się w role stron w mediacjach gospodarczych prowadzonych na podstawie udostępnionych wcześniej stanów faktycznych. Każdorazowo uczestniczy mają do czynienia ze złożonym sporem gospodarczym. Studenci reprezentujący uniwersytety z całego świata wcielają się w role stron oraz pełnomocników.  Oprócz nich w mediacji bierze udział profesjonalny mediator oraz sędziowie (również zawodowi mediatorzy), którzy obserwują i oceniają przebieg mediacji i sposób w jaki strony negocjują. Kryteria oceny drużyn reprezentujących uniwersytety, głownie wydziały prawa i uniwersytety ekonomiczne, to między innymi umiejętność realizowania swoich interesów, tworzenie rozwiązań, poszukiwanie porozumienia, otwarcie na interesy drugiej strony, współpraca klienta z pełnomocnikiem, umiejętność wykorzystania roli mediatora. Bardzo istotnym elementem ocenianym są tzw. umiejętności miękkie, na przykład umiejętność aktywnego słuchania czy realizacji swoich interesów z zachowaniem poszanowania interesów strony przeciwnej.

Konkurs organizowany jest przez Międzynarodową Izbę Handlu w Paryżu, gdzie działa jeden z najbardziej prestiżowych  sądow arbitrażowych oraz ośrodków mediacyjnych, które specjalizują się w rozstrzyganiu sporów  o charakterze międzynarodowym.  Konkurs odbywa się co roku w lutym, nieustannie przyciągając drużyny z najlepszych prawniczych i biznesowych uczelni na świecie, a także wielu światowej klasy mediatorów i  akademików. Obok konkursowych zmagań organizowane są liczne wykłady i warsztaty dla uczestników, a co być może ważniejsze, jest bardzo dużo okazji do rozmowy ze światowej klasy specjalistami w dziedzinie ADR w nieco mniej formalnych warunkach niż podczas innych wydarzeń naukowych. 

W tegorocznej (2018), XIII już edycji konkursu brało udział 46 uniwersytetów z ponad 30 krajów z całego świata – między innymi z USA, Australii, Nowej Zelandii, Kenii, Brazylii, Izraela, Japonii, Singapuru czy Rosji.   W konkursie uczestniczą tylko te uniwersytety, które przeszły kwalifikacje, a kryteriami przyjęcia drużyn do konkursu jest między innymi zaangażowanie konkretnego uniwersytetu w edukację dotyczącą alternatywnych metod rozwiązania sporów. WPiA UW od wielu lat uczestniczy w konkursie dzięki wprowadzeniu do swojego programu nauczania takich przedmiotów jak: mediacja w sporach prawnych, reprezentacja klientów w mediacji oraz negocjacje prawnicze, a także Klinika Mediacji.

Drużyna reprezentująca Wydział Prawa i Administracji UW już po raz ósmy uczestniczyła w konkursie.  W tym roku zmierzyła się z pięcioma uniwersytetami. Pierwszym była drużyna z Hitotsubashi University w Japonii, drugim zespół z National Law University w New Delhi w Indiach, trzecim australijski Monash University, czwartym włoski Universita Degli Studi Di Milano. Różnorodność kulturowa i podejście do rozwiązywania sporów i negocjacji międzynarodowych była bezcennym doświadczeniem dla uczestników. Mieli oni szansę zrozumieć i doświadczyć różne podjęcia w negocjacjach i mediacjach w zależności od uwarunkowań kulturowych. Poznanie tego, co jest ważne z punktu widzenia różnych kultur i sposobu postrzegania tego samego problemu przez pryzmat różnych wartości jest cenna nauką tolerancji, poznawania odmienności i otwarcia na inne kultury.

 Kluczowym elementem konkursu jest tzw. „feedback” sędziów oceniających każdą mediację. Dzielą się oni swoimi spostrzeżeniami, radami i uwagami odnośnie sposobu negocjacji drużyn, co pozwala poprawić lub zmienić konkretne techniki czy podejścia. Drużyna UW wygrała w fazie eliminacyjnej dwie rundy, z Hitotsubashi University i Monash University i zremisowała z drużynami z Law University w New Delhi  i Universita Degli Studi Di Milano. Po etapie rund eliminacyjnych, który trwał cztery dni ogłoszono najlepszą szesnastkę Uniwersytetów. W tym gronie znalazła się także drużyna WPiA UW, która w 1/8 finału zmierzyła się z australijskim University of New South Wales - jak się później okazało tegorocznymi zwycięzcami całego konkursu.   Mediacja sporu gospodarczego, w którym po drugiej stronie stała zwycięska drużyna z University of New South Wales pokazało uczestnikom jak powinna wyglądać „idealna mediacja” w wykonaniu strony. Podział ról, postawy, figury retoryczne i współpraca Australijczyków stanowiły doskonale dopracowaną całość i świetną lekcję na przyszłość.
Jak co roku był to tydzień bardzo owocny, wypełniony rozmowami i wymianą doświadczeń z profesjonalistami z całego świata, a także spostrzeżeniami i pomysłami na kolejne edycje z innymi uczestnikami. Konkurs nie bez powodu cieszy się ogromnym zainteresowaniem i prestiżem od lat. Daje niepowtarzalną możliwość nauki „na żywo” i w praktyce, której nie da się porównać do żadnych innych akademickich aktywności czy sposobów przekazywania wiedzy.

ICC 2018

Iceland, Liechtenstein, Norway - eea grants
Fundacja Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Strona internetowa CRSiK została sfinansowana ze środków projektu: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego, realizowanego pod numerem E2/1991 w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Uwaga: Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.