Konkursy dla studentów

O konkursie

ICC International Commercial Mediation Competition - konkurs mediacji gospodarczych, to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie tego typu na świecie. Jest on częścią międzynarodowego projektu pod nazwą Mediation Week, który wraz z doroczną konferencją dotyczącą ADR na stałe gości w kalendarzu profesjonalnych mediatorów oraz przedstawicieli organizacji biznesowych i prawniczych z całego świata.

Konkurs organizowany jest przez Międzynarodową Izbę Handlu w Paryżu i odbywa się co roku w lutym. Konkurs przyciąga drużyny z najlepszych prawniczych i biznesowych uczelni na świecie, a także wielu światowej klasy mediatorów. Każdego roku bierze w nim udział ponad 500 uczestników z kilkudziesięciu państw.

W konkursie drużyny reprezentujące uniwersytety z całego świata wcielają się w przedsiębiorców oraz ich pełnomocników, spotykając się z drugą stroną w mediacji gospodarczej prowadzonej przez profesjonalnego mediatora. Sędziowie, obecni w czasie rozgrywek, oceniają między innymi: sposób zadawania pytań i gromadzenia informacji, zrozumienie interesów drugiej strony, realizowanie własnych interesów, współpracę w drużynie, wykorzystanie obecności mediatora, umiejętności komunikacyjne, umiejętność kreowania rozwiązań.

Problemy mediacyjne mają biznesowy, praktyczny charakter i często oparte są na prawdziwych zdarzeniach. Jednocześnie różnorodność zagadnień pojawiających się w scenariuszach – od międzynarodowego prawa handlowego, poprzez własność intelektualną, prawo konkurencji, aż po prawo energetyczne, prawo ochrony środowiska, czy prawo farmaceutyczne – pozwala studentom biorącym udział w konkursie rozwinąć nie tylko umiejętności negocjacyjne i mediacyjne, ale również pogłębić wiedzę z różnych dziedzin prawa oraz opracowywać złożone strategie pracując na rzeczywistych problemach.

Konkurs składa się łącznie z około 200 sesji mediacyjnych prowadzonych w języku angielskim, które odbywają się w trakcie sześciu dni. Ponadto uczestnicy mogą wziąć udział w szkoleniach oraz wydarzeniach społecznych specjalnie dla nich przygotowanych.

Udział drużyn WPiA UW w konkursie

Drużyny reprezentujące Uniwersytet Warszawski biorą udział w konkursie nieprzerwanie prawie od jego początków z bardzo dobrymi efektami. Najlepszym rezultatem UW było trzecie miejsce w klasyfikacji ogólnoświatowej oraz pierwsze miejsce wśród drużyn z Europy.

Rekrutacja

Rekrutacja do drużyny rozłożona jest na dwie tury. Pierwszy nabór zgłoszeń odbywa się w maju lub czerwcu. Studenci, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie w tym terminie są zapraszani na specjalne warsztaty przygotowujące do konkursu (uczestnictwo w warsztatach jest dobrowolne). Druga tura przyjmowania zgłoszeń odbywa się we wrześniu.

Na początku października odbywają się eliminacje do drużyny reprezentującej UW. Polegają one na wcieleniu się w stronę w mediacji gospodarczej – tj. mają one formę zbliżoną do mediacji konkursowej. Każdy uczestnik ma szansę wziąć udział w mediacjach na etapie eliminacji dwukrotnie, w około tygodniowych odstępach.

Czworo najwyżej ocenionych podczas eliminacji studentów zostaje zakwalifikowanych do drużyny, która reprezentuje Uniwersytet Warszawski podczas konkursu w Paryżu.

Iceland, Liechtenstein, Norway - eea grants
Fundacja Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Strona internetowa CRSiK została sfinansowana ze środków projektu: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego, realizowanego pod numerem E2/1991 w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Uwaga: Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.