Konkursy dla studentów

1. O konkursie

Vis Moot jest największym i najbardziej prestiżowym konkursem z międzynarodowego arbitrażu handlowego na świecie. Organizatorami konkursu liczącego sobie ponad 20 lat są uniwersytety (np. Uniwersytet Wiedeński), organizacje i instytucje badawcze (np. UNCITRAL) zrzeszone w Association for the Organization and Promotion of the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.

W trakcie konkursu studenci wcielają się w rolę prawników reprezentujących przedsiębiorców z różnych państw rozstrzygających swój spór w arbitrażu handlowym przed jedną z instytucji arbitrażowych.

Konkurs składa się z trzech etapów. Najpierw studenci przygotowują pismo procesowe dla strony powodowej (claimanta). Następnie, otrzymawszy pismo procesowe autorstwa innej drużyny, przygotowują odpowiedź strony pozwanej (respondenta). Międzynarodowy finał konkursu, w którym uczestniczy ponad 300 drużyn z całego świata, odbywa się co roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego.

2. Udział drużyn WPiA w UW w konkursie

Drużyny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawski biorą udział w konkursie od 2004 r. Regularnie prezentują się dobrze w międzynarodowych finałach. W latach 2010 i 2015 drużyna UW zakwalifikowała się do grona 32 najlepszych drużyn. W roku 2010 członek drużyny UW otrzymał wyróżnienie dla jednego z najlepszych mówców konkursu.

3. Rekrutacja do drużyny WPiA UW

Rekrutacja do drużyny WPiA UW reprezentującej Uniwersytet w Vis Moot odbywa się co roku w pierwszych tygodniach nowego roku akademickiego. Na potrzeby wewnętrznej rekrutacji studenci proszeni są o przygotowanie wystąpienia na temat jednego z konkursowych zagadnień. Szczegóły dotyczące rekrutacji ogłaszane są co roku na stronie internetowej WPiA, na stronie http://www.vis.wpia.uw.edu.pl/ oraz na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/University-of-Warsaw-VIS-Moot-Team-334471199914692/.

Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu i zasad rekrutacji można również uzyskać pisząc na adres: vis@wpia.uw.edu.pl.

Więcej o konkursie: https://vismoot.pace.edu

Iceland, Liechtenstein, Norway - eea grants
Fundacja Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Strona internetowa CRSiK została sfinansowana ze środków projektu: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego, realizowanego pod numerem E2/1991 w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Uwaga: Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.