Center for Dispute and Conflict Resolution

Center for Dispute and Conflict Resolution

Center for Dispute and Conflict Resolution

at the Faculty of Law and Administration,
University of Warsaw

  • Collegium Iuridicum II, room 2.5,
    Lipowa 4 street, 00-316 Warsaw, Poland
  • fax/tel. +48 22 552 59 23
  • mediacje@uw.edu.pl
  • Office hours: Mondays, Wednesdays, Fridays:
    10:00 am–1:00 pm
    (during academic year)

NIP: 525-237-93-78
Bank: Alior Bank
Bank Account: 92 2490 0005 0000 4530 6477 8421

Contact

Do you have questions? Write to our consultants.

Iceland, Liechtenstein, Norway - eea grants
Fundacja Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Strona internetowa CRSiK została sfinansowana ze środków projektu: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego, realizowanego pod numerem E2/1991 w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Note: Use of this site signifies your agreement to use cookies.