Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów

Konferencja odbyła się w dniu 12 kwietnia 2016 r. (wtorek) w godzinach 10:00-16:00 w Warszawie przy ul. Brackiej 25, III p. (Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych). Udział w konferencji był nieodpłatny. Konferencja była elementem projektu pt. „Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego”, który zrealizowaliśmy w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Idea konferencji

Ambitne samorządy rozwijają partycypację obywatelską. Władze lokalne coraz częściej szukają możliwości włączenia mieszkańców w procesy decyzyjne. Z kolei mieszkańcy, przedsiębiorcy i organizacje społeczne coraz śmielej korzystają z okazji, by zgłaszać urzędnikom i politykom lokalnym swoje potrzeby i pomysły. Dobra wola czasem jednak nie wystarcza: nieprzygotowany lub źle prowadzony dialog obywatelski może zmienić się w niszczycielski spór. Stąd tytułowe pytanie naszej konferencji: o gotowość samorządów do zarządzania konfliktami w partycypacji.

Powyższe pytanie zadaliśmy sobie, rozpoczynając w 2014 r. projekt „Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego”. W jego trakcie sprawdzaliśmy możliwość wykorzystania idei i narzędzi zarządzania konfliktami. Pracowaliśmy w trzech dzielnicach Warszawy (Mokotów, Ursynów i Wawer): prowadziliśmy warsztaty i szkolenia, opracowaliśmy pogłębioną diagnozę potencjału urzędów w zakresie radzenia sobie z konfliktami oraz zrealizowaliśmy pilotaż, w którym rozmaitymi działaniami wspieraliśmy dialog w 8 obszarach problemowych, zgłoszonych jako istotne przez same dzielnice.

Na tej podstawie powstał model wspierania dialogu obywatelskiego i zarządzania konfliktami wokół partycypacji. Chcemy przedstawić go uczestnikom konferencji – praktykom i ekspertom w zakresie partycypacji na poziomie lokalnym. Zależy nam na Państwa opiniach: zamierzamy oprzeć się na nich w pracy nad ostateczną wersją Modelu. Jesteśmy ciekawi, czy nasze pomysły i doświadczenia mogą być użyteczne w innych samorządach.

pdfProgram konferencji385.44 KB

pdf2016-06-14_08-56-45_Zaproszenienakonferencje-Gotowinadialogobywatelski.pdf385.44 KB11/08/2016, 10:13

Konferencja - nagrania

 Materiały konferencyjne:

pdf2016-07-25_15-33-12_crsikposterA11.pdf2.04 MB11/08/2016, 12:28

pdf2016-07-25_15-33-28_crsikposterA12.pdf2.31 MB11/08/2016, 12:28

pdf2016-07-25_15-33-43_crsikposterA13.pdf2.02 MB11/08/2016, 12:28

pdf2016-07-25_15-33-58_crsikposterA14.pdf2.11 MB11/08/2016, 12:28

pdf2016-07-25_15-34-14_crsikposterA15.pdf2.38 MB11/08/2016, 12:28

pdf2016-07-25_15-34-29_crsikposterA16.pdf2.4 MB11/08/2016, 12:28

pdf2016-07-25_15-34-44_crsikposterA17.pdf2.47 MB11/08/2016, 12:28

pdf2016-07-25_15-35-00_crsikposterA18.pdf2.44 MB11/08/2016, 12:28

Więcej o projekcie: Wspomaganie Dialogu Obywatelskiego w Warunkach Konfliktu Lokalnego

 

Iceland, Liechtenstein, Norway - eea grants
Fundacja Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Strona internetowa CRSiK została sfinansowana ze środków projektu: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego, realizowanego pod numerem E2/1991 w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Uwaga: Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.