Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów

gpc

Konferencja GPC Warsaw pt: „Kształtowanie  przyszłości stosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz poprawienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości”odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 31 marca 2017 r. (piątek) w auli dawnej Biblioteki UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. 

GPC Warsaw jest jedną z cyklu Global Pound Conference Series (GPC), które odbywają się w latach 2016 – 2017 w  ponad 30 krajach na całym świecie w podobnej formule. Celem konferencji jest znalezienie odpowiednich  narzędzi i metod ułatwiających rozwiązywanie sporów cywilnych, a w szczególności gospodarczych, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

W konferencji GPC Warsaw uczestniczą osoby zainteresowane rozwiązywaniem sporów w sporach cywilnych i gospodarczych, a w szczególności przedsiębiorców, adwokatów, radców prawnych, sędziów, arbitrów, mediatorów, przedstawicieli środowisk akademickich i administracji publicznej. Udział w Konferencji jest okazją dla wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych i zaangażowanych w stosowanie i rozwój metod ADR takich jak mediacja i arbitraż do zabrania głosu w dyskusji nad tym, w jaki sposób metody te mogą być promowane i w jakim kierunku powinny iść zmiany.

Konferencja jest przeznaczona dla pięciu grup uczestników

  • Strony – osoby korzystające z usług związanych z rozwiązywaniem i rozstrzyganiem sporów (Party – User of Dispute Resolution Services).Do tej grupy należą przedsiębiorcy i prawnicy wewnętrzni (in-house lawyers) zaangażowani w spory gospodarcze jako strony
  • Doradcy (Advisors). Do tej grupy należą prawnicy zewnętrzni lub doradcy stron
  • Osoby związane z wymiarem sprawiedliwości lub arbitrażem (Adiudicative Provider).Do tej grupy należą sędziowie, arbitrzy lub przedstawiciele organizacji reprezentujących sędziów lub przedstawiciele organizacji świadczących usługi arbitrażowe
  • Mediatorzy, facylitatorzy oraz osoby reprezentujące organizacje świadczące tego rodzaju usługi (Non-Adiudicative Providers)
  • Inne osoby – niezaliczone do żadnej z wymienionych powyżej kategorii, związane z metodami alternatywnego rozwiązywania i rozstrzygania sporów. Do tej grupy należą badacze, przedstawiciele świata nauki, przedstawiciele administracji publicznej oraz samorządowej, a także inne osoby nie zaliczające się do kategorii 1-4.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt na  gpc-warsaw@wpia.uw.edu.pl lub pod numerem telefonu:  (48) 22 552 59 20

 

WYNIKI GŁOSOWAŃ GPC WARSAW

 

plakatGPC page 001

 Więcej informacji na temat konferencji GPC: http://www.globalpoundconference.org/  i http://warsaw2017.globalpoundconference.org/about/about-gpc-series-warsaw

 

POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI

KLUCZOWE PYTANIA

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST KONFERENCJA GPC WARSAW

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W GPC WARSAW

KOMITET ORGANIZACYJNY GPC WARSAW

PARTNERZY KONFERENCJI

SPONSORZY KONFERENCJI

 PANELIŚCI GPC WARSAW

 

global sponsors

Iceland, Liechtenstein, Norway - eea grants
Fundacja Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Strona internetowa CRSiK została sfinansowana ze środków projektu: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego, realizowanego pod numerem E2/1991 w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Uwaga: Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.