Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów

Drużyna Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zajęła 7 miejsce w rundach ustnych międzynarodowego konkursu prawniczego Foreign Direct Investment International Arbitration Moot 2017, a Agata Kruczyk zajęła 4 miejsce w kategorii najlepszych mówców. Łącznie w konkursie wzięły udział 104 drużyny z całego świata.

Konkurs FDI International Arbitration Moot to międzynarodowy konkurs prawniczy z zakresu arbitrażu inwestycyjnego, w którym co roku drużyna WPiA UW osiąga znaczące sukcesy.

W skład tegorocznej drużyny wchodzili: Agata Kruczyk, Krzysztof Wasiewicz, Mateusz Fraszka, Maja Pyrzyna oraz Michał Szczepański.

Trenerami drużyny byli mgr Anita Garnuszek (Katedra Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego), mgr Michał König i mgr Marek Szolc. Opiekę merytoryczną nad drużyną sprawował również dr Rafał Morek (Katedra Prawa Cywilnego Porównawczego).

FDI 2017

Iceland, Liechtenstein, Norway - eea grants
Fundacja Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Strona internetowa CRSiK została sfinansowana ze środków projektu: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego, realizowanego pod numerem E2/1991 w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Uwaga: Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.