Zachęcamy do udziału w Konferencji „Arbitraż – standardy, tendencje, perspektywy” będącej podsumowaniem cyklu sympozjów organizowanych przez Sąd Arbitrażowy, czołowe Uniwersytety w Polsce oraz prestiżowe kancelarie prawnicze.

Celem tegorocznej konferencji jest przybliżenie zagadnień związanych m. in. z organizacją postępowań i modelem rozstrzygania sporów arbitrażowych oraz zastosowaniem nowych technologii w sprawach arbitrażowych.

Wydarzenie odbędzie się 8 listopada 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Collegium Iuridicum II przy ul. Lipowej 4 w Warszawie.

Konferencja jest bezpłatna dla Studentów i Pracowników UW.

 Więcej informacji