Center for Dispute and Conflict Resolution

Professor Tomasz Giaro, Dean of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, Chairman of the Advisory Council

Professor Małgorzata Gersdorf

Professor Hubert Izdebski

Professor Franciszek Longchamps de Bérier

Professor Eleonora Zielińska

Adjunct Professor Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski

Iceland, Liechtenstein, Norway - eea grants
Fundacja Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Strona internetowa CRSiK została sfinansowana ze środków projektu: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego, realizowanego pod numerem E2/1991 w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Note: Use of this site signifies your agreement to use cookies.