Rada Programowa

prof. dr hab. Tomasz Giaro, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Rady Programowej

prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf,

prof. dr hab. Hubert Izdebski,

prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier,

prof. dr hab. Eleonora Zielińska,

Adj. Prof. Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski