Mediacja - Każdy Wygrywa!

O nas

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów

Promujemy kulturę rozwiązywania konfliktów. Prowadzimy wszechstronną działalność na rzecz popularyzacji i rozwoju mediacji oraz innych polubownych metod rozwiązywania sporów (ADR) sprzyjając tworzeniu otwartego społeczeństwa obywatelskiego. Korzystamy z wiedzy i doświadczenia pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także ze wsparcia wielu ekspertów i instytucji z nami współpracujących.

 • Arbitraż i negocjacje

  Organizujemy konferencje i konkursy krasomówcze dotyczące tematyki związanej z arbitrażem. Promujemy arbitraż, jako polubowną metodę rozstrzygania sporów, wśród studentów UW oraz w środowisku prawniczym.

 • Projekty

  Prowadzimy działania mające na celu upowszechnianie idei mediacji i innych polubownych metod rozwiązywania sporów. Dzięki temu umacniamy budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

 • Studia Podyplomowe

  Nasi mediatorzy zasilają grono wykładowców Podyplomowych Studiów Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów.

 • Mediacje

  Rozpowszechniamy wiedzę na temat mediacji. Jesteśmy ośrodkiem mediacyjnym. Edukujemy studentów UW w zakresie mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

 • Konferencje i Semiaria

  Organizujemy konferencje i seminaria poświęcone mediacji, arbitrażowi, rozwiązywaniu sporów w środowisku akademickim, On-line Dispute Resolution, zarządzaniu konfliktami w partycypacji lokalnej, i in.

 • Badania

  Jesteśmy placówką naukową, która prowadzi i badania dotyczące rozwoju alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz zahamuje się ich publikacją.

Studia podyplomowe

Dla Studentów UW

Dla pracowników UW

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów

przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Collegium Iuridicum II, pokój 3.5, ul. Lipowa 4, 00-316 Warszawa

tel. 22 552 59 23

Poniedziałki, środy w godz. 10:00-13:00 (w czasie roku akademickiego}

NIP: 525-237-93-78
Konto bankowe: Alior Bank
Numer konta: 92 2490 0005 0000 4530 6477 8421

Partnerzy

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów