Zespół

Mediatorzy CRSiK

Anna Cybuko

Rzecznik Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego. Trenerka umiejętności społecznych. Moderatorka i mediatorka.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Psychologii UW, doktorantka SNS, IFIS PAN. Ukończyła dwuletnią ścieżkę z zakresu mediacji i negocjacji w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, odbyła zaawansowane szkolenia z mediacji i technik mediacyjnych oraz szkolenia nt. udziału dziecka w mediacji.

Mediuje od 2004 r. – głównie w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw rodzinnych i pracowniczych. Prowadzi również mediacje w sporach społecznych i organizacyjnych.

Mediatorka Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji oraz Ośrodka Markert Mediacje. Specjalizacja: mediacje cywilne, pracownicze, rodzinne, społeczne i organizacyjne

Michał Czapski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na WPiA UW. Praktykujący mediator od 2005 r., specjalizujący się w rozwiązywaniu sporów społecznych oraz moderowaniu spotkań wielostronnych. Koordynator projektów i trener umiejętności komunikacyjnych i rozwiązywania konfliktów. Z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW związany od 2006 r. Autor artykułów i współautor książek a także wystąpień konferencyjnych na temat mediacji, w szczególności dotyczących rozwiązywania konfliktów w środowisku akademickim. Absolwent programów Fundacji Szkoła Liderów: VI edycji Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności a także Laboratorium Innowacji Liderskich oraz Szkoły Moderatorów. Założyciel, członek zarządu Fundacji Dobrych Rozwiązań; współpracownik Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości I i II kadencji. Języki: polski, angielski

Ewa Gmurzyńska

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW. Ukończyła studia LL.M. na University of Florida. Uzyskała tytuł doktora praw oraz habilitowała się na WPiA UW. Jest wpisana na listę radców prawnych OIRP w Warszawie. Na WPiA prowadzi zajęcia z mediacji, klinikę mediacji oraz Centrum Prawa Amerykańskiego od 1998 r. Członek zarządu fundacji Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW. Jest mediatorem w sporach gospodarczych, cywilnych i akademickich. Przez wiele lat sprawowała kolejno funkcje wiceprzewodniczącej i przewodniczącej Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, była także doradcą komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego orazczłonkiem zespołu przy Ministerstwie Rozwoju w zakresie reformy kpc dot. mediacji. Autorka wielu publikacji na temat mediacji.

Janusz Gwiazdowski

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW) oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na WPiA UW będącym wspólną inicjatywą Wydziału Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda oraz WPiA UW. Posiada niepełne wyższe wykształcenie z zakresu psychologii społecznej, specjalność psychologia ekonomiczna i podejmowania decyzji ryzykownych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Reprezentował WPiA UW w międzynarodowym konkursie mediacji gospodarczej organizowanym przez ICC (International Chamber of Commerce) w Paryżu. Jest stałym mediatorem sądowym wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie i Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Przeprowadził dotychczas łącznie ponad 250 mediacji sądowych i umownych. Mediacje z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz gospodarczego prowadzi również w języku angielskim.

Mikołaj J Kruczyński

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Podyplomowych Studiów Negocjacji i Mediacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik Narodowego Banku Polskiego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Przez kilkanaście lat prowadził własną działalność w zakresie doradztwa gospodarczego. Twórca i koordynator Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców zrzeszającej blisko 400 organizacji pracodawców. Autor publikacji z zakresu zarządzania firmą. Zna języki: angielski, francuski i słowacki. Prowadzi mediacje w sprawach gospodarczych, pracowniczych, cywilnych i rodzinnych.

Monika Stachura

Mediator, moderator, trener. Monika prowadzi mediacje cywilne, rodzinne i gospodarcze. Szczególnie jest zainteresowana rozwojem mediacji w sprawach administracyjnych. Monika zajmuje się mediacją od 2006 r. Jako jeden z członków założycieli powołała Klub Mediatorów, pierwszą w Polsce platformę wymiany informacji i integracji pomiędzy mediatorami z różnych ośrodków mediacji. Monika jest radcą prawnym.

Kinga Markert

Mediator, moderator, trener, konsultant w sytuacjach kryzysu i konfliktu. Specjalizuje się w sprawach cywilnych, pracowniczych, wielostronnych, społecznych i gospodarczych. Łączy doświadczenie pracy zewnętrznego konsultanta ze znajomością realiów i kultury wewnątrz firmy – przez osiem lat była trenerem i kierownikiem projektów w biznesie. Założyła w 2007 r. i do tej pory prowadzi firmę Markert Mediacje, partner w firmie Konsultacje Społeczne. Ekspert na liście mediatorów OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe). Absolwentka Wydziału Psychologii UW.

Rafał Morek

Dr Rafał Morek, adwokat; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; mediator, arbiter i członek zarządu fundacji Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów. Prowadzi mediacje w sporach cywilnych i gospodarczych. Pełnił funkcję członka Społecznej Rady ds. ADR w Ministerstwie Sprawiedliwości, był ekspertem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego i Ministerstwa Gospodarki w zakresie reformy postępowania cywilnego dotyczącej mediacji i arbitrażu. Jest partnerem w K & L Gates LLP, a także autorem wielu publikacji dotyczących rozstrzygania sporów i prawa prywatnego.

Aleksandra Orzeł-Jakubowska

Z fundacją CRSiK współpracuje od 2012 r. Prowadzi mediacje z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i prawa pracy (również w języku angielskim). Ukończyła Klinikę Mediacji na Uniwersytecie Warszawskim oraz szkolenia mediacyjne w Wiedniu i Miami. Reprezentowała Wydział Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego w międzynarodowym konkursie dotyczącym mediacji gospodarczej organizowanym przez International Chamber of Commerce w Paryżu. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW) oraz doktorantką w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA UW. Studiowała i prowadziła badania naukowe na Uniwersytecie Wiedeńskim i London School of Economics and Political Science. Kierowała grantem Narodowego Centrum Nauki „Etiuda”. Pracuje na stanowisku associate w jednej z warszawskich kancelarii prawnych. Autorka publikacja z zakresu mediacji i sądownictwa polubownego.

Dominika Sadowska

Prawnik, certyfikowany mediator i trener. Doświadczenie w mediacjach gospodarczych, rodzinnych, cywilnych i pracowniczych, szczególnie w branżach związanych z budownictwem, nieruchomościami, motoryzacją, bankowością, kolejnictwem, rynkiem ubezpieczeniowym, usługami prawniczymi, doradczymi i IT, produkcją, transportem, administracją i oświatą. Od blisko 15 lat pracuje ze sprawcami, ofiarami i świadkami przemocy, w tym motywowanej uprzedzeniami, mediuje także w sytuacji dyskryminacji, mobbingu i radykalizacji, również w sytuacji konfliktu międzykulturowego.

Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz

Mediatorka i trenerka umiejętności społecznych, współpracownik Fundacji CRSiK od 2006r., absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW (WPiA UW), Aplikacji Prokuratorskiej, Summer School of Restorative Justice organizowanej przez European Forum for Restorative Justice oraz wielu szkoleń i warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej i mediacji. Uczestniczka wyjazdów STT w ramach programu Erasmus + (Technische Universitat Darmstadt oraz Universidade de Vigo Tribunal de Garantias), w czasie, których pogłębiała swoją wiedzę na tematy związane z zarządzaniem konfliktami w środowiskach akademickich i rozwiązywaniem tych konfliktów. Prowadzi szkolenia dotyczące mediacji, rozwiązywania konfliktów i umiejętności związanych z komunikacją interpersonalną dla studentów, kadry uniwersyteckiej, radców prawnych, mediatorów. Wykładowca Podyplomowych Studiów Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy WPiA UW oraz Kliniki Mediacji przy WPiA UW. Autorka i współautorka rozdziałów do podręcznika pod red. E. Gmurzyńskiej i R. Morka: Mediacje Teoria i praktyka,Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Katarzyna Tchórzewska

Mediator w sprawach gospodarczych, karnych, nieletnich i cywilnych. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz socjologii ze specjalizacją rozwiązywanie konfliktów i promocja rozwoju organizacyjnego i indywidualnego w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Ukończyła Centrum Prawa Amerykańskiego na WPiA UW. Koordynator Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW. Brała udział w organizacji międzynarodowych konferencji naukowych (ENOHE, Study Space Warsaw). Trener drużyny reprezentującej Uniwersytet Warszawski w Międzynarodowym Konkursie Mediacji Gospodarczych organizowanym przez International Chamber of Commerce w Paryżu. Prowadzi warsztaty z mediacji, szkolenia dotyczące rozwiązywania konfliktów dla studentów oraz zajęcia w ramach Kliniki Mediacji.

Aleksandra Winiarska

Dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii i kulturoznawczyni w zakresie stosunków międzykulturowych. Pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, w Ośrodku Dydaktycznym Psychologii Więzi Społecznych. Prowadzi zajęcia specjalizacyjne i podyplomowe, warsztaty i szkolenia z zakresu komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz partycypacji, dostosowane do specyfiki pracy różnych grup zawodowych. Współpracuje jako badaczka, ekspertka i trenerka z instytucjami naukowymi, publicznymi oraz pozarządowymi. Mediuje od 2004 roku.

Violetta Wysok

Violetta Wysok, radca prawny, mediator, arbiter. Prowadzi mediacje w sporach cywilnych i gospodarczych. Współtworzyła Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jest członkiem Komisji Arbitrażowej przy Polskim Komitecie Narodowym ICC oraz Komisji ds. Arbitrażu i ADR przy ICC. Jest założycielką w WYSOK Kancelaria Radcowska, zajmującej się doradztwem prawnym dla przedsiębiorców, w tym w sprawach spornych, a także autorką wielu publikacji dotyczących rozwiązywania sporów. Wyróżniana jako specjalista z dziedziny rozwiązywania sporów w rankingach Chambers Europe i Chambers Global w latach 2015-2023.