Projekty i badania

’Rebooting’ the mediation directive: Assessing the limited impact of its implementation and proposing measures to increase the number of mediations in the EU. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493042/IPOL-JURI_ET(2014)493042_EN.pdf

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW prezentuje raport wraz z rezultatami badań statutowych (BST) pod nazwą „Implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych – w prawie i praktyce” wykonanych przez Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji UW pod kierownictwem merytorycznym prof. dr hab. T. […]

Badanie akt sądowych w sprawach gospodarczych skierowanych do mediacji w latach 2013-2015 w Sądzie Okręgowym w Warszawie przeprowadzone przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW.

Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów wraz z partnerem –  Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta st. Warszawy w terminie od września 2014 do kwietnia 2016 r. realizowała projekt: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego. Działania finansowane były ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG) w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we […]

Kłóć się z głową. Jak poczuć i zrozumieć konflikt.  Interaktywny warsztat edukacyjno – ruchowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych Zapraszamy na warsztat „Kłóć się z Głową”, interaktywne spotkanie edukacyjno – ruchowe, które uczy czym jest konflikt i jak sobie z nim radzić. Prowadzą go profesjonaliści w dziedzinie pracy z konfliktem oraz technik ruchowych. link: Kłóć się z głową – film z warsztatu Podczas warsztatów zdobywamy wiedzę, czym […]