Mediacje pracownicze

Konflikty występują wszędzie. W naszym życiu codziennym, w pracy i na uczelni. Charakter pracy naukowej sprzyja powstawaniu sporów. Wpływają na to takie czynniki jak:

 • niezależność intelektualna
 • indywidualny charakter pracy
 • brak przygotowania do współpracy zespołowej
 • brak przygotowania do zarządzania zespołami
 • hierarchiczna struktura uczelni
 • praca w kilku miejscach jednocześnie.

Z kolei pracownicy administracyjni często borykają się z codziennymi problemami dotyczącymi ich relacji z pracownikami naukowymi i ze studentami. Wynikają one chociażby ze stale zwiększającej się liczby zadań i związanego z tym większego obłożenia pracą.

Mediatorzy Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów to profesjonalnie przygotowane osoby, które wspierają strony w sytuacjach konfliktowych wynikających z pracy i nauki na naszej Uczelni: 

 • pomagamy stronom określić ich problemy i interesy
 • proponujemy mediację lub inne działania dążące do rozwiązania konfliktu
 • towarzyszymy stronom w znalezieniu najlepszych i najbardziej adekwatnych dla sytuacji rozwiązań
 • naszym celem jest dodatkowo wypracowanie sposobów dochodzenia do porozumienia w przyszłości, przy ewentualnych nowych konfliktach, bez pomocy strony trzeciej
 • pomagamy budować kulturę otwartej i konstruktywnej komunikacji na uczelni.

Mediacje akademickie z udziałem pracowników i studentów UW w sporach wynikających z pracy i nauki na UW są bezpłatne.