Jeśli chcesz skorzystać z mediacji

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na Twoje pytania.

Prowadzimy mediacje w sprawach skierowanych do nas przez sądy, a także sprawy, w których strony zgłoszą się do nas same.

W przypadku skierowania sprawy do mediacji przez sąd Twoją sprawę poprowadzi mediator wyznaczony przez sąd lub osoba wybrana z zespołu w przypadku, gdy sprawa skierowana jest do naszego ośrodka bez wskazania mediatora.  Gdy zgłosisz się bezpośrednio do naszego ośrodka, po wyrażeniu zgody na mediacje przez drugą stronę, do prowadzenia sprawy zostanie wybrany doświadczony mediator z naszego zespołu. Prowadzimy mediacje w sprawach rodzinnych, pracowniczych, gospodarczych, sąsiedzkich, społecznych i innych.

Etapy naszego działania:
  1. Kontaktujemy się ze stronami telefonicznie i odbieramy zgodę na mediację.
  2. Przekazujemy informacje organizacyjne. Ustalamy termin mediacji, miejsce i koszty.
  3. Prowadzimy spotkanie, w którym uczestniczą bezpośrednio strony mediacji. W uzasadnionych przypadkach prowadzimy mediacje pośrednie, czyli na przemiennie kontaktujemy się ze stronami bez ich bezpośredniego spotkania. W sytuacji, gdy strony lub któraś z nich nie są dostępne w Warszawie, prowadzimy mediacje za pomocą narzędzi komunikowania się na odległość.
Ile to będzie kosztować?
Ile to potrwa?

Czas trwania mediacji zależy od możliwości i potrzeb stron. Czasami do zakończenia sporu wystarczy jedno spotkanie, zdarza się, że jest ich kilka. Terminy poszczególnych spotkań dostosowane są do potrzeb wszystkich zainteresowanych.  Mediacjach na wniosek stron powinna traw nie dłużej nic jeden miesiąc, ale w razie potrzeby, termin ten może zostać przedłużony.