Rzecznik Akademicki

Uniwersytet Warszawski, jako pierwsza uczelnia w Polsce, wprowadziła w 2011 roku instytucje rzecznika akademickiego do spraw studenckich i pracowniczych, czyli ombudsmana.

Jest to powołana przez Rektora UW osoba niezależna i neutralna, do której studenci i pracownicy mogą zwracać się z prośbą o wsparcie w sprawach dotyczących uczelni. Pomoc rzecznika akademickiego ma charakter poufny, zainteresowani mogą pozostać anonimowi.

Z rzecznikiem można skontaktować się  pod numerem telefonu (22) 55 27 214 lub ombudsman@uw.edu.pl.

Więcej na http://ombudsman.uw.edu.pl/.