Studia Podyplomowe

Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przeznaczone są dla adwokatów i radców prawnych, oraz absolwentów innych wydziałów. Program Studiów obejmuje zagadnienia związane m. in. z negocjacjami i mediacją w różnego rodzaju sporach m.in. sporach rodzinnych, gospodarczych, karnych i pracowniczych.  Studia podyplomowe obejmują również tematykę z psychologii konfliktu i techniki efektywnej komunikacji.  W czasie ponad 190 godzin uczestniczy biorą udziale w zajęciach teoretycznych i interaktywnych warsztatach mających na celu pogłębienie ich wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat negocjacji i mediacji

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych

https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/studia/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-negocjacji-mediacji-i-innych-alternatywnych-metod-rozwiazywania-sporow