Negocjacje, mediacje i arbitraż w teorii i praktyce prawniczej- blok specjalizacyjny WPiA

Zapraszamy Studentki i Studentów Wydziału Prawa i Administracji UW do udziału w bloku specjalizacyjnym- Negocjacje, mediacje i arbitraż w teorii i praktyce prawniczej.

Założeniem zajęć jest wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR) w różnych dziedzinach prawa oraz zaprezentowanie negocjacji, mediacji i arbitrażu, jako rzeczywistych alternatyw wobec postępowań sądowych. Ponadto zajęcia obejmują historyczny i filozoficzny kontekst ADR. Wskazana znajomość j. angielskiego ze względu na literaturę oraz inne materiały edukacyjne w tym języku.

Blok składa się z następujących zajęć:

Negocjacje i arbitraż w rozwiązywaniu sporów prawnych

Mediacja w sporach prawnych

Historyczne i filozoficzne podstawy dyskursu i polubownego rozwiązywania sporów

Więcej informacji