Mediacja od A do Z- warsztaty dla Studentów UW

Zapraszamy Studentki i Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

 na warsztaty:

Mediacja od A do Z

Cykl warsztatów obejmuje 3 zajęcia

7 maja  w godzinach 15.00-16.30, sala 3.8, CI II, Lipowa 4

14 maja  w godzinach 15.00-16.30, sala 3.8, CI II, Lipowa 4

21 maja  w godzinach 15.00-16.30, sala 3.8, CI II, Lipowa 4

Chęć uczestnictwa należy zgłosić do dnia 30 kwietnia

na adres: mediacje@uw.edu.pl 

Prosimy o podanie kierunku i roku studiów

(w tytule  „Warsztaty – mediacja”)

Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!

Warsztaty skierowane są do Studentów studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich.

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia warsztatów wydany przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie zajęć uczestnicy:

  • Zdobędą podstawą wiedzę na temat konfliktu
  • Poznają zasady mediacji
  • Uzyskają podstawowe informacje na temat roli mediatora oraz przebiegu postępowania mediacyjnego

Podczas warsztatów odbędzie się symulacji mediacji

Szkolenie poprowadzi:

Katarzyna Tchórzewska:

Mediator w sprawach gospodarczych, karnych, nieletnich. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz socjologii w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW.

Wykładowca Podyplomowych Studiów Negocjacji, Mediacji i innych AMRS

Koordynator Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy  WPiA UW.

Trener drużyn reprezentujących Uniwersytet Warszawski w Międzynarodowym Konkursie Mediacji Gospodarczych w Paryżu oraz Konkursie Mediacyjnym w Wiedniu.