Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów

prof. dr hab. Tomasz Giaro, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Rady Programowej

prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf,

prof. dr hab. Hubert Izdebski,

prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier,

prof. dr hab. Eleonora Zielińska,

Adj. Prof. Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski

Iceland, Liechtenstein, Norway - eea grants
Fundacja Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Strona internetowa CRSiK została sfinansowana ze środków projektu: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego, realizowanego pod numerem E2/1991 w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Uwaga: Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.