Nasze projekty i badania

Projekty

 Kłóć się z głową. Jak poczuć i zrozumieć konflikt.  Interaktywny warsztat edukacyjno – ruchowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Zapraszamy na warsztat "Kłóć się z Głową", interaktywne spotkanie edukacyjno – ruchowe, które uczy czym jest konflikt i jak sobie z nim radzić.

Prowadzą go profesjonaliści w dziedzinie pracy z konfliktem oraz technik ruchowych.

link: Kłóć się z głową - film z warsztatu

 

Podczas warsztatów zdobywamy wiedzę, czym jest konflikt, jakie są jego źródła i przyczyny, szukamy możliwych rozwiązań.

Dwugodzinne zajęcia składają się z improwizowanych ćwiczeń ruchowych, omawianych i analizowanych z uczestnikami na bieżąco, co zapewnia dynamikę i pracę we wspólnym procesie. 

Praca na poziomie ciała i umysłu pozwala na pełniejszy odbiór informacji o emocjach i potrzebach, które są niezbędne dla zrozumienia motywacji ludzkich. 

W trakcie warsztatu stawiamy pytania i szukamy odpowiedzi na uniwersalne pytania: jak doświadczam konfliktu, jak się z nim czuję, co czuję, czego potrzebuję, i co mogę z tym zrobić?

Umiejętność radzenia sobie z konfliktem to jedna z najważniejszych potrzeb w życiu młodego i dorosłegoczłowieka, nauka o nich wpisuje się w podstawy programowe na każdym poziomie edukacji.

Kompetencje w tym zakresie wpływają na jakość życia człowieka i jego zdolność samorealizacji.

Nasz warsztat w sposób kreatywny i atrakcyjny uczy i wyjaśnia zjawisko konfliktu, dając niezbędną wiedzę dla budowania właściwych relacji społecznych.

 

Kinga Markert

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów

przy Wydziale Prawa i Administracji UW

Dialog obywatelski w przeciwdziałaniu bezdomności " A co na to sąsiedzi"?

Strategia budowania rozwiązań w drodze dialogu z mieszkańcami jest szczególnie istotna w obszarze tematów drażliwych w odbiorze społecznym. Działania angażujące interesariuszy zapobiegają występowaniu konfliktów i mogą skutecznie wspomóc wdrażanie polityki przeciwdziałania bezdomności. Instytucje wspierające bezdomnych oraz powołane w celu zapobiegania temu zjawisku spotykają się często ze efektem NIMBY („not in my back yard”) – „tylko nie na moim podwórku”. Jest to określenie postawy osób, które wyrażają swój sprzeciw wobec pewnych inwestycji w swoim najbliższym sąsiedztwie, choć nie zaprzeczają, że są one potrzebne w ogóle. Są za ich powstaniem, ale w zupełnie innym miejscu, z dala od ich domostw.

Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów wraz z partnerem -  Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta st. Warszawy w terminie od września 2014 do kwietnia 2016 r. realizowała projekt: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego. Działania finansowane były ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG) w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

Iceland, Liechtenstein, Norway - eea grants
Fundacja Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Strona internetowa CRSiK została sfinansowana ze środków projektu: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego, realizowanego pod numerem E2/1991 w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Uwaga: Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.