O nas

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów

Promujemy kulturę rozwiązywania konfliktów. Prowadzimy wszechstronną działalność na rzecz popularyzacji i rozwoju mediacji oraz innych polubownych metod rozwiązywania sporów (ADR) sprzyjając tworzeniu otwartego społeczeństwa obywatelskiego. Korzystamy z wiedzy i doświadczenia pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także ze wsparcia wielu ekspertów i instytucji z nami współpracujących.

Więcej

Na skróty

 • Mediacje

  Rozpowszechniamy wiedzę na temat mediacji, jako efektywnej metodzie rozwiązywania sporów. Prowadzimy mediacje i pomagamy znaleźć rozwiązanie sporu satysfakcjonujące dla uczestników w profesjonalny, neutralny, bezstronny i poufny sposób. Edukujemy studentów UW o mediacji przez organizowanie i wsparcie organizacyjne kliniki mediacji. 

 • Arbitraż i negocjacje

  Organizujemy doroczne konferencje na temat arbitrażu. Promujemy arbitraż wśród studentów UW oraz w środowisku prawniczym, jako skuteczną formę rozstrzygania sporów.  Edukujemy studentów o arbitrażu i negocjacjach przez wspieranie i udział w organizacji konkursów arbitrażowych i negocjacyjnych.

 • Konferencje i seminaria

  Organizujemy konferencje i seminaria poświęcone polubownemu rozwiązywaniu sporów. Uczestnicy naszych konferencji, seminariów i wykładów otwartych mogli zaznajomić się z tematyką dotyczącą miedzy innymi: porównania arbitrażu i mediacji, mediacji w sporach akademickich, działalności rzeczników akademickim w kontekście międzynarodowym, różnym aspektom arbitrażu, on-linę Dysputę Resolution, oraz zarządzania konfliktami w partycypacji lokalnej, i in.

 • Projekty

  Prowadzimy działania mające na celu upowszechnianie idei mediacji i innych polubownych metod rozwiązywania sporów. Dzięki temu umacniamy budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

 • Badania

  Jesteśmy placówką naukową, która prowadzi i badania dotyczące rozwoju alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz zahamuje się ich publikacją.

 • Studia podyplomowe

  Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przeznaczone są dla adwokatów i radców prawnych, oraz absolwentów innych wydziałów. Program Studiów obejmuje zagadnienia związane m. in. z negocjacjami i mediacją w różnego rodzaju sporach m.in. sporach rodzinnych, gospodarczych, karnych i pracowniczych.  Studia podyplomowe obejmują również tematykę z psychologii konfliktu i techniki efektywnej komunikacji.  W czasie ponad 190 godzin uczestniczy biorą udziale w zajęciach teoretycznych i interaktywnych warsztatach mających na celu pogłębienie ich wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat negocjacji i mediacji

Partnerzy

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów

 • CPA
 • Koło naukowe mediacji i negocjacji Komin
 • Uniwersytet Warszawski
 • Wydział Prawa i Administracji UW
 • 200-lecie Uniwersytetu Warszawskiego
icon
Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów logotyp

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów

przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

 • Collegium Iuridicum II, pokój 3.5,
  ul. Lipowa 4, 00-316 Warszawa
 • fax/tel. 22 552 59 23
 • mediacje@uw.edu.pl
 • Poniedziałki, środy i piątki
  w godz. 9:00-13:00
  (w czasie roku akademickiego}

Kontakt

Masz pytania? Napisz do naszych konsultantów.

Iceland, Liechtenstein, Norway - eea grants
Fundacja Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Strona internetowa CRSiK została sfinansowana ze środków projektu: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego, realizowanego pod numerem E2/1991 w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Uwaga: Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.